Over Beverwijk Startup


Beverwijk Startup is een initiatief van Pop-Up Solutions in samenwerking met de Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum, Stichting Beverwijk Centrum, de Gemeente Beverwijk, INretail, en diverse andere partijen die samen uitkijken naar een Lekker Eigenwijs Verrassend winkelcentrum Beverwijk.

De belangrijkste doelstelling is om leegstand van winkels in het centrum tegen te gaan. Kale etalages, gapende gaten; dat draagt niet bij aan een aantrekkelijke uitstraling. Daarom willen we daar samen iets tegen doen.

Dat doen we door partijen bij elkaar te brengen. Een ondernemer met een plan voor een winkel, horeca of maatschappelijk doel willen we koppelen aan een verhuurder met een leeg pand. Om dat te kunnen doen, moeten we weten wat voor (originele) ideeën er zijn én welke ruimtes waarvoor beschikbaar zijn.

Op deze site bieden we een platform waar zoekers naar en aanbieders van beschikbare winkelruimte elkaar kunnen vinden.

We willen startende en bestaande (lokale, regionale en nationale) ondernemers en ondernemingen stimuleren om nieuwe initiatieven te ontplooien in Beverwijk. We zullen daar een actieve rol in gaan spelen door partijen te verbinden en waar mogelijk te ondersteunen om ideeën uit te wisselen en naar kansen te kijken.

LEV is lekker, eigenwijs en verrassend Beverwijk Centrum. We bieden jou onze gastvrijheid in de binnenstad van Beverwijk. Dat doen wij door altijd aantrekkelijk en inspirerend te zijn voor bezoekers. Wij zoeken de uitdaging door nieuwe dingen uit te proberen die voor ons gedurfd en eigenwijs zijn. Dit alles doen wij samen met de gemeente, de winkeliers, de bewoners en de bezoekers.

Doelstellingen


  • Toenemende winkelleegstand tegen gaan
  • Verbeteren aanblik van de winkelstraten
  • Commercieel toegevoegde waarde creëren, ook voor de lange termijn
  • Bij elkaar brengen belanghebbenden en zorgen voor consensus
  • Creativiteit en ondernemerschap stimuleren
  • Startende / kleine ondernemers op weg helpen
  • Versterken profilering Beverwijk winkelstad

 

Partners