Project Breestraat en aanloopstraten stand van zaken werkzaamheden, start fase 4!

03 aug 2017

Op 14 augustus wordt gestart met de werkzaamheden van de 4e fase! Gestart wordt bij de aansluiting van de Breestraat op de Velserweg met het aanbrengen van grote rioolbuizen. Winkels, horeca en woningen binnen het werkgebied blijven voor voetgangers bereikbaar! De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de 3e fase van de Breestraat. Hierin is de plintbestrating vóór de winkels en de verharding in de aanloopstraten vervangen. Fase 3 is zoals gepland op 28 juli gereed! De komende 2 weken gaat KWS van de bouwvak genieten.

Herinrichting Breestraat e.o.
Wat verandert er in Fase 4? Het middenterrein wordt nieuw inricht met:
· Nieuwe hemelwater riolering;
· Waterbergende constructie onder de rijweg om regenwater in de ondergrond te laten infiltreren.
· Groeiplaatsvoorziening rondom de nieuw te planten bomen voor voldoende ruimte en voeding.
· Aanbrengen van nieuw straatmeubilair zoals houten banken en plantenbakken en boomkransen van cortenstaal.
· De bestaande openbare verlichting wordt vervangen voor nieuwe masten.

Fase 5
Vanaf 6 november verhuist de markt naar het midden van de Breestraat en starten wij met de werkzaamheden bij de Beverhof en in de Bloksteeg.
Indien de weersomstandigheden het toestaan zullen in deze fase ook de bomen worden geplant. Deze laatste fase is voor de kerst (22 december) gereed.

KWS Infocentrum
Vanaf 14 augustus kunt weer in het  infocentrum KWS op Breestraat nr. 9 op werkdagen langskomen. Het wekelijkse info uur is iedere  dinsdags van 10:00 tot 11:00 uur!