Planning werkzaamheden Breestraat. Winkels zijn goed bereikbaar!

19 mei 2017

Vanaf 1 juni wordt begonnen met het aanbrengen van de brede betonnen banden aan beide zijden van de Breestraat en het herinrichten van de zijstraten. Deze vormen de overgang in de nieuwe situatie tussen de verharding voor de winkels en het plein in het midden. Vervolgens zal de verharding worden vervangen tussen de winkelpanden en de nieuwe betonband. Ook wordt de hemelwater riolering bij de korte Zeestraat aangelegd. Deze werkzaamheden zijn voor de feestweek  Beverwijk, die start op 9 augustus 2017 gereed.

Om de overlast te beperken worden een aantal buitengewone maatregelen toegepast:

-Inzet van een elektrische shovel, dit beperkt motorgeluid en uitlaatgassen in de winkelstraat;
-Werkvlakken die aaneengesloten zijn met tijdelijke verharding van kunststofplaten in plaats van houten schotten;
-Lage bouwhekken om zo een doorkijk in de Breestraat te behouden.