Faseringsplan herinrichting Breestraat vastgesteld

05 feb 2017


Op dinsdag 24 januari heeft het college van B&W een faseringsplan voor de uitvoering van de herinrichting Breestraat en aangrenzende straten vastgesteld. 

Het faseringsplan is een planning van alle (voorbereidende) werkzaamheden voor de herinrichting en benoemt de specifieke uitvoeringsvoorwaarden per fase. 
Ook algemene uitvoeringsvoorwaarden die voor het gehele werk gelden, staan er in. Bijvoorbeeld: de Breestraat en aangrenzende straten moeten te allen tijde bereikbaar zijn voor nood- en hulpdiensten. 

Een andere belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van het werk is dat de markt van 13 februari tot en met 3 november 2017 wordt verplaatst. In overleg met de marktcommissie is als locatie de stoep voor de Beverhof en in de Bloksteeg gekozen. Na 3 november 2017 komt de markt weer terug op de Breestraat. Dit geldt ook voor de standhouders.

Planning

Fase 1: 16 januari t/m 10 februari 2017 - verplanten en kappen bomen
In deze fase worden 46 bestaande bomen verwijderd en elders herplant. De overige bomen langs de rijbaan worden gekapt.

Fase 2: 13 februari t/m 31 mei 2017 - werkzaamheden kabels en leidingen
Waterleidingbedrijf PWN en netbeheerder Stedin vervangen de gas- en waterleiding in de Breestraat, inclusief de huisaansluitingen. 

Fase 3: 1 juni t/m 4 augustus 2017 – start herinrichting
Bestrating van de stoepen (eerste 4 meter vanuit de gevel) in de Breestraat. De zijstraten worden voorzien van nieuwe bestrating en openbare verlichting. In verband met de bouw aan het pand op de hoek van de Meerstraat wordt de Nieuwstraat pas in november bestraat. Tevens wordt in de korte Zeestraat een hemelwaterriool van 900mm doorsnede aangelegd. 

7 augustus t/m 13 augustus 2017 - Feestweek met harddraverij
In deze week worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Het werkterrein dient geheel opgeruimd te zijn. Op 14 augustus worden de werkzaamheden hervat.

Fase 4: 14 augustus t/m 3 november 2017 - aanleg middengedeelte Breestraat
Aanleg van het middengedeelte tussen de trottoirs vanaf begin Breestraat tot aan de Bloksteeg. Onder de rijbaan komt een infiltratieriool en een aquaflowpakket. In het begin van de Breestraat komt een hemelwaterriool van 900mm, dat aansluit op de Zeestraat. In deze fase worden aan het einde van de Breestraat (tussen de Jacob van Deventerstraat en de Schans) asfalt-/riool-/bestratingswerkzaamheden en werkzaamheden aan de gas- en waterleiding uitgevoerd. Op 6 november is de Breestaat vanaf de Velserweg tot de Bloksteeg klaar.

Fase 5: 6 november tot 22 december 2017 - werkzaamheden rond de Beverhof
In deze fase wordt gewerkt in het resterende gedeelte rond de Beverhof, waar de markt heeft gestaan, en de Nieuwstraat. Ook wordt het laatste stukje gasleiding vervangen. De markt gaat in deze fase weer terug naar het midden van de Breestraat. 
Uiterlijk 31 december zijn alle werkzaamheden afgerond.

Uiteraard is de planning van de werkzaamheden onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden.

Definitief Ontwerp Breestaat en zijstraten
Op 24 januari is eveneens het Definitief Ontwerp (DO) voor de Breestaat en zijstraten vastgesteld. Naast eerder genoemde besparingen (bv. het onderste krattensysteem voor de bomen) heeft het college besloten voor het fietsparkeren de huidige fietssteunen (nietjes) opnieuw te gebruiken. Het volledige DO en het faseringsplan kunt u vinden op www.beverwijk.nl/projecten/project centrum.
Op basis van het nu vastgestelde DO start de aanbestedingsprocedure.

Zeestraat & Koningstraat
Het aanbestedingsproces voor de Zeestraat & Koningstraat loopt volgens planning. Dat betekent dat de uitvoering start op 1 maart 2017. Tijdens de werkzaamheden kunnen automobilisten gewoon gebruik maken van de Koningstraat en Zeestraat.