Beverwijk ondertekent de Retail Inovatie Agenda

15 okt 2017

Roermond, oktober 2017 – Met het ondertekenen van de Retail Innovatie Agenda onderstrepen ook gemeente Beverwijk, gemeente Eindhoven en de Kamer van Koophandel het belang van landelijke samenwerking en kennisdeling over de retail van de toekomst.

Tijdens de partnerbijeenkomst van de Retail Innovatie Agenda op 28 september jl. in Roermond werd wederom duidelijk hoe belangrijk publieke en private organisaties een toekomstbestendige en innovatieve retailsector vinden. Door ervaring op te doen in zogenaamde Living Labs en intensief samen te werken met elkaar en kennisinstellingen kan de retail op een hoger niveau gebracht en gehouden worden.Tijdens de bijeenkomst werd volop kennis gedeeld. Zo vertelde de gemeente Eindhoven hoe zij data verzamelen en inzetten om winkelgebieden te monitoren en heeft de gemeente Beverwijk het platform, Beverwijkstartup, ontwikkeld dat pandeigenaren en potentiële huurders aan elkaar koppelt gecombineerd met een intensief samenwerkingsverband tussen VVE Centrum Beverwijk, stakeholders, ondernemers en de gemeente.Kennisinstellingen kregen de kans om de vraagstukken voor te leggen waar zij mee zitten, zoals het opleiden van de ondernemer en medewerker van de toekomst. ROC Mondriaan geeft bijvoorbeeld aan graag te willen samenwerken met gemeenten en retailers om leerlingen die na de opleiding in de winkel aan de slag gaan zo goed mogelijk klaar te stomen. Vanuit deze behoefte worden gezamenlijk projecten opgezet.

Over de Retail Innovatie AgendaDe Retail Innovatie Agenda is een landelijk initiatief van gemeenten, provincies, brancheorganisaties en private partijen en is de 21ste afspraak in de Retail Agenda. Het doel is lokaal ontwikkelen en landelijk opschalen van nieuwe oplossingen voor retailvraagstukken. Het motto is ‘leren door te doen’. De Retail Innovatie Agenda is een unieke interdisciplinaire samenwerking op lokaal én landelijk niveau. Kijk voor meer informatie op http://onsretailland.nl/retailagenda/retailinnovatie-agenda/

v.l.n.r op de foto : Marco Karssemakers (gemeente Eindhoven), Carolijn Sanderi-Hoevenaars (Kamer van Koophandel), Tim De Rudder (gemeente Beverwijk), Martijn van Dam (gemeente Den Haag).